Udruženje Bosper Tuzla

- Novosti iz našeg Udruženja -

Novosti

Novi poslovni model rada Bosper-a 2024 – 2027 – 2034

BOSPER svoj rad bazira na tri osnovne snage. Drugi je najveći proizvođač rasadnog materijala u Bosni i Hercegovini i stalno ulaže u inovacije, istraživanje i razvoj rasada. Posjeduje značajni razvojni fond kojima može podržati razvoj biznisa i inovacija u sektoru ruralnog razvoja. Te okuplja vrhunske stručnjake za institucionalni i razvoj apsorpcionih kapaciteta za fondove EU. Bazirano na ove tri snage, Skupština BOSPER-a je usvojila novi strateški plan i poslovni model rada 2024 – 2027 – 2034. Poslovni model Bosper-a bazira se na stvaranju platforme za ruralni razvoj koja će (1) dalje razvijati osnove za kvalitetnu poljoprivrednu proizvodnju posebno uzimajući u obzir klimatske promjene. Proizvodnja i distribucija visokokvalitetnog rasadnog materijala će se nastaviti raditi u okviru PLANT-a doo. Planirana je diverzifikacija i proširenje proizvodnje. Plasman rasadnog materijala će biti jedini direktan rad sa poljoprivrednicima. (2) Druga korisnička skupina su (novi) biznisi i sektoru ruralnog razvoja. Mehanizmima podrške omogućit će se implementacija inovativnih rješenja u sektoru ruralnog razvoja u saradnji sa postojećim biznisima. Omogućit će se i podrška za razvoj inovativnih start up-a konkretnom podrškom njihovom razvoju. BOSPER planira širiti kapacitete razvojnog fonda. (3) Treća korisnička skupina su institucije vlasti i druge razvojne organizacije.U partnerstvu sa institucijama na području regije Tuzla, stvorit će se institucionalni okvir za ruralni razvoj i primjer dobre prakse za apsorpciju EU fondova. Time će se regija Tuzla pozicionirati kao lider u apsorpciji EU sredstava za ruralni razvoj.

Uspješan poslovni završetak 2023 godine

Skupština Udruženja Bosper je analizirala rad tokom 2023 godine. BOSPER je veoma uspješno završio poslovnu 2023 godine. Skupština je uspješno stabilizovala rad Udruženja i prvi put od 2016 godine BOSPER je poslova bez gubitka. Time se osnažila osnova za nastavak rada Udruženja i omogućilo kvalitetnije pozicioniranje na tržištu kroz unapređenje poslovnog modela Bosper-a. Osigurana je neometana proizvodnja rasadnog materijala i usluženo preko 5000 farmera. BOSPER je drugi najveći proizvođač rasadnog materijala u Bosni i Hercegovini. Skupština posvećuje posebnu pažnju održivom razvoju Bosper-a te stvaranje uslova za namicanje sredstava za provedbu razvojnih projekata.