Udruženje Bosper Tuzla

Dobrodošli na našu web stranicu

Ukratko o Udruženju Bosper

Od svog osnivanja (2006. godine) Udruženje BOSPER je bila nevladina organizacija za pružanje pomoći poljoprivrednim proizvođačima i drugim akterima ruralnog razvoja kroz poljoprivredne programe i programe malog biznisa u cilju poboljšanja životnih uslova, i smanjenje siromaštva u ruralnim područjima BiH.

Zahvaljujući implementaciji projekata, više od 40.000 porodica iz svih krajeva naše zemlje započelo je novi život sa realnim izgledima da ubuduće živi od vlastitog rada. Ono što tada projekte BOSPER-a čini uspješnim jeste primjena savremenih tehnologija u proizvodnji i prisustvo stručnjaka na terenu čiji je direktan rezultat povećanje kvantiteta i kvaliteta prinosa. Zahvaljujući ovakvom pristupu, veliki broj korisnika naših projekata odlučuje se za poljoprivrednu proizvodnju kao osnovni vid djelatnosti i u njoj nalazi osnovni izvor egzistencije.

BOSPER danas predstavlja asocijaciju stručnih osoba sa jedinstvenim modelom razvoja i podrške ruralnom razvoju u Bosni i Hercegovini. Usluge pruža kroz vlastito i najveće socijalno preduzeće na Balkanu „Plant“ doo.

Ključne vrijednosti
Ekonomski rast i tržišna orijentacija poljoprivredne proizvodnje kao dijela ruralnog razvoja implementacijom projekata BOSPER-a, osigurava se investiranje u nove visoko-intenzivne poljoprivredne proizvodnje koje imaju za cilj kreiranje novih radnih mjesta. U tu svrhu, primjenjuju se najsavremnije tehnologije poljoprivredne proizvodnje, a sveobuhvatnom edukacijom korisnika i stalnim nadzorom proizvodnje osigurava se njihovo uspješno usvajanje u praksi.

Saradnja sa lokalnom zajednicom
Dobra saradnja sa vladinim institucijama na kantonalnom, i lokalnom nivou doprinosi boljoj realizaciji i ukupnim rezultatima projektnih aktivnosti. Općinske/gradske vlasti koje prepoznaju važnost Bosperovih projekata za razvoj njihovih lokalnih zajednica aktivno participiraju u realizaciji projekata kroz obezbjeđenje finansijske i logističke podrške.

Očuvanje okoliša
Razvojem naše kompanije Plant doo, konstantno idemo u pravcu razvoja proizvodnje hrane u zaštićenom prostoru (staklenici, plastenici i dr.) koja je sa aspekta efikasnosti, prinosa i prihoda od proizvodnje spada u proizvodnje sa najvećim efektima i najmanjim uticajem na okoliš.